ขันโตก เชียงใหม่

Skuola Screenshot Piece"คุ้มขันโตก" ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอาหาร และการแสดงล้านนา คุ้มขันโตกแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สะท้อนบุคลิกภาพของความเป็นล้านนาได้อย่างชัดเจน อาทิ วัฒนธรรมการ รับประทานอาหารพื้นเมือง ในรูปแบบขันโตก ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่เน้นส่วนผสมของเครื่องเทศอันเป็นแบบฉบับ ของคนเมือง.
"คุ้มขันโตก"

The Music Magazine Screenshot Pieceคุ้มขันโตกแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ ที่สะท้อนบุคลิกภาพ ของความเป็นล้านนาได้อย่าง ชัดเจน อาทิ วัฒนธรรมการรับประทาน อาหารพื้นเมือง ในรูปแบบขันโตกลิ้มรสอาหาร พื้นเมืองที่เน้น ส่วนผสม ของเครื่องเทศ อันเป็นแบบฉบับของคนเมือง นาฏยกรรมล้านนา ที่สะท้อน จังหวะ ลีลาอันอ่อนช้อย เสียงดนตรีและปี่แน ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนเมือง ที่ยังดำรง อยู่ในปัจจุบัน และสถาปัตยกรรมล้านนา กับหลังคาแป้นเกล็ด ตกแต่งประดับ ด้วยงานไม้แกะสลักสะท้อน ความเป็นศิลปินของชาวล้านนา ได้อย่างชัดเจน
"คุ้มขันโตก"

คุ้มขันโตก (Khum Khantoke) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา

คุ้มขันโตก แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สะท้อนความเป็นล้านนาได้อย่างชัดเจน ที่ผู้มาเยือนเชียงใหม่ไม่ควร พลาดชมการแสดงและ ศิลปะล้านนาอันงดงาม อาทิวัฒนธรรมการรับประทานอาหารพื้นเมืองในรูปแบบขันโตก ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่เน้นส่วนผสมของ เครื่องเทศันเป็นแบบฉบับของคนเมืองนฎยกรรมล้านนา ที่สะท้อนจังหวะ ลีลาอันอ่อนช้อย เสียงดนตรีและปี่ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ของคนเมืองี่ยังดำรงอยู่ในปัจจุบัน และสถาปัยกรรมล้านนา กับหลังคาแป้นเกล็ดตกแต่งประดับด้วยงานไม้แกะสลักสะท้อนความเป็น ศิลปินของาวล้านนาได้อย่างชัดเจน พร้อมการแสดงต่างๆ เช่น ฟ้อนเทียน, การแสดงกลองสะบัดชัย, การแสดงโขน, ระบำชาวเขา 4 เผ่า, ฟ้อนดาบ, ลำวง และอื่นๆ อีกมากมายและการปล่อยโคมลอย ณ บริเวณลานต้อนรับ
ในห้องรับรองเราสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 600 ท่าน และกลางแจ้งได้ถึง 1000 ท่าน ไม่ว่าคุณจะมา เป็นหมู่คณะหรือต้องการความเป็นส่วนตัว เราก็ยินดีให้บริการท่านอย่างพิเศษสุดเช่นกัน

  Valid: NOW - October 2012.

 

รายละเอียด Adult (ผู้ใหญ่) Child (เด็ก)
สูงไม่เกิน 120 ซม.

 

ขันโตก

(Khantoke Dinner)

 

500 บาท/ท่าน

 

300 บาท/ท่าน

หมายเหตุ :

  ราคานี้รวม ค่าอาหารขันโตกซึ่งเติมได้ตลอดระหว่างชมการแสดงและ ชากาแฟพร้อมชมการแสดง
  ราคานี้ ไม่รวม ค่าเครื่องดื่ม เช่น น้ำดื่ม น้ำอัดลม แอลกอฮอล์ ซอฟดริ้งค์ น้ำแข็ง โซดา ซึ่งไม่รวมอยู่ในราคาข้างบนนี้
  เด็กสูง ไม่เกิน 120 ซม. ให้ใช้ราคาเด็ก
  เด็กสูง เกิน 120 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
  เปิดบริการ , 18.30 - 21.00 น.
  การแสดงเริ่ม , 19.45 น.

รายละเอียดการแสดงโชว์:

18.30
ขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านสู่ดินแดนแห่งวัฒนธรรมอาหารและการ แสดงล้านนา
19.30 สัมผัสวัฒนธรรมขันโตกล้านนา และรื่นรมย์กับชุดแสดงนาฏศิลป์ภายใต้สถาปัตยกรรมอันอลังการ ลิ้มลองอาหารแบบล้านนา
19.45 รื่นรมย์กับการแสดงพร้อมแสง สี เสียง “ภายใต้บรรยากาศแบบล้านนา
 -ขบวนการแห่บูรณคตะสโตกและฟ้อนเทียน ถือเป็นแสดงการต้อนรับด้วยความเป็นมิตรและด้วยความยินดีต่อผู้มาเยือน
 -นกกิงกะลากับตัวโต เป็นศิลปการร่ายรำของชาวไทยใหญ่ แสดงถึงเรื่องราวของสัตว์ที่เล่าขานมาแต่โบราณ
 -การแสดงกลองสะบัดชัย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ไพร่พลในยามมีศึกสงคราม ด้วยลีลาการตีที่โลดโผน
 -ฟ้อน ที ศิลปะการฟ้อนรำที่นำเอา ร่ม หรือ ที ในภาษาไต อันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตพื้นบ้าน ผสมผสานกับจังหวะลีลาการฟ้อนรำตามแบบฉบับพื้นบ้านอย่างแท้จริง
 -หนุมาน จับนางสุพรรณมัจฉา หรือ จับนาง เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขน ซึ่งถือเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง แต่เดิมนิยมเล่นในพระราชวังเท่านั้น หนุมานเป็นตัวละครเอกในเรื่อง รามเกียรติ์วรรณกรรมชั้นยอดของไทยได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมของอินเดีย เรื่อง“รามายณะ”
 -ระบำชาวเขา 4 เผ่า ดัดแปลงมาจากการละเล่นในวันปีใหม่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ ลีซอ เย้า อาข่า และแม้ว มีลีลาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความสุขสดใส่ของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ใน พื้นดินล้านนา
 -ฟ้อนดาบ ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวล้านนา กับท่าฟ้อนที่สวยงาม คล่องตัว รวดเร็ว แต่อ่อนช้อย
 -เซิ้ง กะโป๋ คำว่า กะโป๋ หมายถึง กะลา ในภาษาอีสาน เซิ้งกะโป๋ เป็นการหยอกล้อกันระหว่างคนหนุ่มสาว โดยใช้กะลาเป็นเครื่องประกอบจังหวะด้วยลีลาที่สนุกสนานและเร้าใจ
 -รำวง มีขึ้นในชนบทภาคกลาง ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่มีพิธีการที่ซับซ้อน แต่ฉาบไว้ด้วยเอกลักษณ์ที่บริสุทธิ์แจ่มใสของความเป็นท้องถิ่น

21.00 รวมสืบสานประเพณีการละเล่นพื้นบ้านแบบล้านนาการจุดพลุไฟ และการปล่อยโคมลอย ณ บริเวณลานต้อนรับ
 

 

 

 • แผนที่คุ้มขันโตก
 • 139 Moo.4 , Nongprakung , Muang , Chiangmai , 50000 Thailand
 • 139 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
**สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
053-266555 หรือ 086-4316671
086-431-4706 ,085-6954557-60
**ราคาโปรโมชั่นพิเศษเป็นราคาต่อท่านค่ะ

ข้อมูลการจอง ขันโตกเชียงใหม่ ราคาพิเศษ
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
รายละเอียดการจอง ขันโตกเชียงใหม่ ราคาพิเศษ
วันที่เข้าชม*

จำนวน

ผู้เข้าชม*

ผู้ใหญ่ เด็ก

ความสูงของเด็ก เซนติเมตร.
Package *
หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่องหมาย * ต้องกรอกทุกช่อง