จองที่พักราคาถูกทั่วประเทศโทร 053266550-2

แนะนำสถานที่น่าเที่ยวในภาคเหนือ => แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:02:20 PMหัวข้อ: สวนกุหลาบเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:02:20 PM
สวนกุหลาบหลวงเชียงใหม่

โครงการหลวงห้วยผักไผ่ (สวนกุหลาบหลวง)

เส้นทางหางดง-สะเมิง
(ทางหลวงหมายเลข 1269 แยกจากทางหลวงหมายเลข 108)

ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง บนเส้นทางสายสะเมิง-หางดง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 17 แยกเข้าไปประมาณ 300 เมตร สามารถเดินทางจากเชียงใหม่ได้สองทาง คือ ตามทางสายเชียงใหม่-แม่ริม-สะเมิง-หางดง ระยะทาง 32 กิโลเมตร และเส้นทางสายเชียงใหม่-หางดง-สะเมิง ระยะทาง 43 กิโลเมตร


หัวข้อ: Re: สวนกุหลาบเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:06:15 PM
งานหลักของโครงการฯ คือ การรวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กุหลาบชนิดต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจคือ “สวนกุหลาบหลวง” ซึ่งเป็นแปลงกุหลาบในเนื้อที่12 ไร่ ปลูกไล่ไปตามไหล่เขา มองดูสวยงาม นับเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์กุหลาบที่มากที่สุด  ช่วงฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว คือ เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์


หัวข้อ: Re: สวนกุหลาบเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:07:57 PM
ตามเส้นทางสายนี้มีรีสอร์ทหลายแห่งที่มีการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม หรือไปแค้มป์ปิ้งได้ เช่น กฤษดาดอย อุทยานล้านนา ดูรายละเอียดในข้อมูลที่พักหัวข้อ: Re: สวนกุหลาบเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:20:11 PM
รายละเอียดทั้งหมดคลิกลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ

http://www.royalprojectthailand.com/general/project-plan/develop/develop-huipakpai.htm


หัวข้อ: Re: สวนกุหลาบเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:20:55 PM
"ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่"   

ณ พื้นที่ซึ่งเป็นที่ลาดภูเขา มีลำธารธรรมชาติไหลผ่าน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 540 - 600 เมตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส อยู่ในเขตหมู่บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีราษฎรชาวพื้นเมือง ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจนมาก อาศัยอยู่ในพื้นที่เนื่องจากทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล ทำให้ผลผลิตต่ำมาก

            ปี 2523 มูลนิธิโครงการหลวงจึงตั้ง "ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่" ขึ้นบนพื้นที่ 81 ไร่ และครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 1,200 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับอนุญาตให้เข้าไปจัดสรร เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ให้ดีขึ้น มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่ฮะ หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่บ้านปางยาง หมู่ 6 รวม 321 ครอบครัว ประชากร 1,766 คน

            ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่ เมื่อตั้งขึ้นก็ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ทำการปรับปรุงที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้ารับผิดชอบในพื้นที่ และได้รับเงินสนับสนุนจากไต้หวัน ซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านงานวิจัยการเกษตรที่สูง พร้อมทั้งจัดผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำในการปลูกพืชชนิด


หัวข้อ: Re: สวนกุหลาบเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:21:19 PM
พืชที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่ ให้การส่งเสริมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ ขิง กระเทียม ข้าวนาดำ และถั่วเหลือง

พืชผัก ได้แก่ ผักกาดขาวปลี และกะหล่ำปลี ฯลฯ

ไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ลิ้นจี่ และ อโวคาโด


หัวข้อ: Re: สวนกุหลาบเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:21:49 PM
พืชเกษตรกรรมที่ให้ผลผลิตสูงสุดแก่เกษตรกร ได้แก่

ประเภทพืชผัก คือ ขิง

ประเภทไม้ผล คือ ลิ้นจี่
            แต่การเพาะปลูกของเกษตรกร ต้องอาศัยน้ำฝนในช่วงฤดูฝนทำการเพาะปลูกเป็นหลัก เนื่องจากลำธารธรรมชาติที่ไหลผ่าน 1 แห่งนั้นอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ทำกินของราษฎร จึงทำให้มีข้อจำกัดในการเพาะปลูก ประกอบกับในปัจจุบันที่ดินส่วนใหญ่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ จึงส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีที่ดินทำกินจำกัด มูลนิธิโครงการหลวง จึงพัฒนาพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดหัวข้อ: Re: สวนกุหลาบเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:22:23 PM
ปี 2532 มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้เลือกพื้นที่ส่วนหนึ่ง ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่ จำนวน 27 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่เหมาะสม ดินมีการระบายน้ำดี เป็นสถานที่ดำเนินงานของ “สวน กุหลาบหลวงห้วยผักไผ่”

            โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน และจังหวัดเชียงใหม่ ในการวางระบบการอนุรักษ์ดิน และน้ำ และสร้างบ่อพักน้ำขนาดเล็ก เพื่อจัดทำเป็นศูนย์รวบรวม และศึกษาพันธุ์กุหลาบชนิดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนด้านพันธุ์กุหลาบ จากเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบทั่วประเทศ

            ซึ่งเริ่มต้นส่งเสริมให้เกษตรกร ทดลองปลูกกุหลาบในแปลงที่จัดเตรียมไว้ และปรากฎว่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน อุณหภูมิ ตลอดจนระดับความสูงของพื้นที่ ได้เอื้ออำนวยให้มีความเหมาะสม ต่อการปลูกกุหลาบได้เป็นอย่างดีหัวข้อ: Re: สวนกุหลาบเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:23:00 PM
สวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่ จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. รวบรวมพันธุ์กุหลาบ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบในประเทศไทย

2. รวบรวมพันธุ์กุหลาบ เพื่อการศึกษาวิจัยการปลูกการกำจัดโรคแมลง และการดูแลรักษาที่เหมาะสม เพื่อการเป็นไม้ตัดดอกและไม้ประดับ

3. เป็นศูนย์ฝึกอบรมเรื่องกุหลาบ เพื่อเป็นไม้ตัดดอก และไม้ประดับแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป

4. เป็นสถานที่จัดจำหน่ายพันธุ์กุหลาบ

5. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของบุคคลทั่วไปหัวข้อ: Re: สวนกุหลาบเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: The_Adventure ที่ มกราคม 16, 2009, 12:23:39 PM
ลักษณะการดำเนินงาน

การรวบรวมและศึกษาพันธุ์กุหลาบ โดยได้รวบรวมพันธุ์ และศึกษาพันธุ์กุหลาบชนิดต่างๆ ทั้งจากในประเทศ และสั่งจากต่างประเทศ ได้แก่ กุหลาบดอกใหญ่ กุหลาบพวง กุหลาบพวงดอกใหญ่ และกุหลาบหนู

การผลิตกุหลาบเพื่อจำหน่าย
- ต้นพันธุ์กุหลาบจัดจำหน่ายในรูปพันธุ์ไม้กระถางทุกประเภท
- ดอกกุหลาบ จัดจำหน่ายในรูปดอกเดี่ยว ดอกที่จัดเข้าช่อ


การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ โดยให้การฝึกอบรมวิธีการปลูกกุหลาบ แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ รวมทั้งให้การฝึกอบรมภาคสนาม แก่นิสิตภาควิชาพืชสวนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ซึ่งในปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่ สามารถรวบรวมพันธุ์กุหลาบได้ไม่ต่ำว่า 209 พันธุ์ ทั้งนี้โดยเน้นในเรื่องการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์พันธุ์กุหลาบ ตลอดจนการขยายพันธุ์จำหน่าย ให้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้มีโอกาสได้สัมผัสถึงความงดงามตระการตาของกุหลาบนานาพันธุ์