จองที่พักราคาถูกทั่วประเทศโทร 053266550-2

เชียงใหม่ - ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงใหม่ - ที่พัก โรงแรม การเดินทาง วัดจังหวัดเชียงใหม่ ร้านอาหาร สถานที่เที่ยวกลางวัน กลางคืน ฯลฯ => วัดในจังหวัดเชียงใหม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: lady darika ที่ มกราคม 07, 2014, 10:40:43 PMหัวข้อ: ยลความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินล้านนาที่ “วัดเจ็ดยอด”
เริ่มหัวข้อโดย: lady darika ที่ มกราคม 07, 2014, 10:40:43 PM
ยลความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินล้านนาที่ “วัดเจ็ดยอด”

ฉันมาเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อกว่าสิบปีก่อน ตอนนั้นยังเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่อยากลองออกเดินทางกันเองสักครั้ง เชียงใหม่คือเมืองที่ฉันและเพื่อนๆ เลือก และ “วัดเจ็ดยอด” โบราณสถานเก่าแก่นอกเมืองเชียงใหม่คือสถานที่ที่เราประทับใจเหมือนเจอรักแรก เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร ความทรงจำและความรู้สึกในครั้งนั้นคือภาพจำที่แสนประทับใจภาพเดียวกันที่ฉันมองเห็นในปัจจุบัน และทุกๆ วัน

(http://i.imgur.com/EX1RpCQ.jpg)
พระวิหารวัดเจ็ดยอด ศิลปะชิ้นเอกของช่างล้านนา

บริเวณย่านชุมชนวัดเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก ขอบเมืองเชียงใหม่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นที่ตั้งของวัดชื่อเดียวกัน ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่วัด (ซึ่งมีอยู่มากมายทั่วทุกมุมเมือง) แต่คือโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า ๕๐๐ ปี ไม่ใช่แค่เพียงพระอารามคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ แต่มีความสำคัญระดับประเทศ ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มาดูกันนะคะว่าวัดนี้มีดีอย่างไร?

“วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง” ชาวเมืองเชียงใหม่เรียกกันติดปากว่า “วัดเจ็ดยอด” ตามลักษณะของเจดีย์ทรงวิหาร ซึ่งมียอดพระเจดีย์ประดับบนหลังคาเจ็ดองค์ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๙๗ ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช แห่งราชวงศ์มังราย ถ้ายังนึกความเก่าแก่ไม่ออกจะลองเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้น ก็ราวๆ รัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา ย้อนไปราวๆ ๕๖๐ ปีมาแล้ว

(http://i.imgur.com/8Jf1roP.jpg)
พระวิหารองค์นี้ มีพระพุทธรูปประดิษฐานภายใน เข้าไปกราบนมัสการขอพรได้

แรกเริ่มเดิมทีวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาอายุครบ ๒๐๐๐ ปี โดยจำลองโบราณสถานพุทธคยาในอินเดียมาไว้ให้ชาวเชียงใหม่ได้สักการบูชา ในครั้งนั้นพระองค์โปรดให้ข้าราชบริพารไปตัดเอากิ่งต้นโพธิ์จากวัดป่าแดงหลวง ซึ่งเป็นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่นำมาจากศรีลังกา มาปลูกไว้ด้านหลังพระวิหารแห่งนี้ด้วย ในปี พ.ศ. ๒๐๒๐ พระอารามแห่งนี้มีบทบาทสำคัญอีกครั้ง เป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก และเป็นครั้งแรกที่กระทำขึ้นในแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบันด้วย

(http://i.imgur.com/378wRKK.jpg)
ภาพมุมกว้างลายปูนปั้นที่งามที่สุดในแผ่นดินล้านนา

ทราบความเป็นมาและแง่มุมสำคัญของพระอารามหลวงแห่งนี้กันแล้ว ลองมาเดินเที่ยวชมภายในบริเวณวัดกันดูบ้าง “พระวิหารเจ็ดยอด” คือหัวใจสำคัญของวัด โบราณสถานแห่งนี้คือเจดีย์ทรงวิหาร ไม่ใช่เจดีย์อย่างที่คนไทยคุ้นเคย เพราะด้านหน้าเจาะเป็นประตู สามารถเข้าไปสักการะพระประธานภายในได้ ว่ากันพระพระเจ้าติโลกราชตั้งใจจะจำลองพระวิหารพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศอินเดีย แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันของนักประวัติศาสตร์ว่า พระองค์ทรงส่งช่างไปลอกแบบมาจากอินเดียจริง หรือได้รับอิทธิพลจากเจดีย์วิหารจากอาณาจักรพุกามซึ่งรุ่งเรืองอยู่ทางทิศตะวันตก ในประเทศพม่าปัจจุบัน ซึ่งเป็นอู่อารยธรรมที่เก่าแก่และมีอิทธิพลต่อศิลปะไทยต่อเนื่องกันมาหลายสมัย

(http://i.imgur.com/XsN8UVS.jpg)

เทวดาแบบยืน และแบบนั่ง :)

(http://i.imgur.com/5mTSjRx.jpg)

อย่างไรก็ดี พระวิหารแห่งนี้ถือเป็นพุทธศิลป์ชิ้นเอกของล้านนา และชิ้นหนึ่งของไทย ตัวอาคารก่อด้วยศิลาแลง ฉาบปูน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเทวดา ว่ากันว่าเป็นลายปูนปั้นฝีมือช่างล้านนาที่งดงามที่สุด ถือเป็นเพชรน้ำเอกของประติมากรรมล้านนาเลยทีเดียว

(http://i.imgur.com/fmQd5Fc.jpg)

เจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนา บรรจุพระอัฐิพระเจ้าติโลกราช

(http://i.imgur.com/cgQE0Wh.jpg)

ต้นศรีมหาโพธิ์ด้านหลังพระวิหาร เป็นตัวแทนของต้นศรีมหาโพธิ์จากสถานที่ตรัสรู้ ด้านหลังพระวิหาร และต้นศรีมหาโพธิ์นี้ หลายคนที่ไปกราบไหว้เป็นครั้งแรกอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีรูปปั้นงูตั้งเรียงอยู่มากมาย เนื่องจากพระวิหารแห่งนี้เป็นองค์จำลองของพระวิหารพุทธคยา ซึ่งตามความเชื่องของชาวพม่า และชาวล้านนาคือพระธาตุประจำปีมะเส็ง พระวิหารองค์นี้จึงเป็นที่สักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมะเส็ง ที่ไม่สามารถเดินทางไปนมัสการพระธาตุเจดีย์ที่อินเดียได้

นอกจากพระวิหารแล้ว ยังมีสถานที่สำคัญในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอีก ๖ แห่ง ถูกจำลองไว้บริเวณโดยรอบ ตามพระดำริของพระเจ้าติโลกราชที่ปรารถนาจะจำลองสัตตมหาสถาน (สถานที่สำคัญทั้ง ๗ แห่งในพุทธประวัติ ซึ่งพระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้ แห่งละ ๑ สัปดาห์) ได้แก่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโคธร มุจลินท์ และราชายตน

(http://i.imgur.com/d6JwyIi.jpg)
บรรยากาศร่มรื่นในบริเวณวัด

ไม่ไกลจากบริเวณพระวิหารนัก มีเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนาขนาดกลางองค์หนึ่ง มีรูปทรงงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาแท้ พระเจดีย์องค์นี้คือที่บรรจุพระอัฐิของพระเจ้าติโลกราช ผู้สร้างคุณูปการนานัปการแด่เมืองเชียงใหม่ ว่ากันว่าพระเจดีย์องค์นี้มีรูปทรงเดียวกับเจดีย์ใหญ่ที่วัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ (หากพระเจดีย์ไม่พังลงมาเสียก่อน)

(http://i.imgur.com/N701WIu.jpg)

บริเวณวัดร่มรื่น และเป็นสัปปายะ การเดินทางมาเยี่ยมชม หรือสักการะพระเจดีย์ก็ไม่ยากเย็นนัก หากเดินทางมาจากนอกเมือง วิ่งตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ วัดเจ็ดยอดตั้งอยู่ก่อนถึงแยกรินคำประมาณ ๕๐๐ เมตร ใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ หรือหากมาจากภายในเมือง ขับรถมาตามถนนห้วยแก้ว แยกขวาที่แยกรินคำ ใครมีโอกาสมาเยือนเชียงใหม่ ก็ลองมาเยี่ยมชมวัดนี้กันดูนะคะ

เรื่องและภาพโดย เลดี้ ดาริกา  903


หัวข้อ: Re: ยลความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินล้านนาที่ “วัดเจ็ดยอด”
เริ่มหัวข้อโดย: parsuk ที่ มกราคม 08, 2014, 09:50:07 AM
ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ  :onio:


หัวข้อ: Re: ยลความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินล้านนาที่ “วัดเจ็ดยอด”
เริ่มหัวข้อโดย: TripChiangmai ที่ มีนาคม 02, 2018, 10:01:03 AM
(http://www.tripchiangmai.com/chiangmaiboard/index.php?action=dlattach;topic=9441.0;attach=48645;image)


หัวข้อ: Re: ยลความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินล้านนาที่ “วัดเจ็ดยอด”
เริ่มหัวข้อโดย: auto ที่ กรกฎาคม 13, 2019, 05:36:26 PM
 :onio:


หัวข้อ: Re: ยลความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินล้านนาที่ “วัดเจ็ดยอด”
เริ่มหัวข้อโดย: jiraporn66 ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 02:41:27 PM
วัดสวยมากๆคะ น่าติดตามมาก >>